Asymptote

Essay by cuckoooUniversity, Bachelor's February 2008

download word file, 2 pages 3.0

Downloaded 18 times
Keywords , , , ,

Asymptote je architektonické, dizajnérske a výskumné štúdio, ktoré v New Yorku založili v roku 1989manželia a architekti Hani Rashid a Lise Anne Couture. V štúdiu vznikajú projekty maximálne využívajúcesúčasné digitálne technólogie. Uznanie si táto dvojica získala realizáciou virtuálnej Newyorskej burzycenných papierov (NYSE) a virtuálneho Guggenheimovho Múzea. Významného ohlasu sa dočkala ichrealizácia pavilónu Hydra-Pier a design kancelárskeho nábytku pre firmu Knoll. Ich dielo bolo prezentovanéna benátskom Bienále architektúry v roku 2000.

Filozofia firmyFilozofiu tvorby Asymptote vystihuje Rashidova odpoveď na otázku ankety: "Ktorá kniha (book) leží právena Vašom nočnom stolíku?" Rashid: "Apple Power Book."Profil FirmyAsymptote experimentuje s technologickými inováciami v oblasti architektúry a dizajnu, vytvárajúc najednej strane reálne umelecké inštalácie a návrhy budov a na druhej strane sa podieľa na množstvedigitálnych projektov, ako napríklad spomínané Guggenheimovo Virtuálne Múzeum.

Pôsobenie firmy sa z roka na rok rozrastlo, v súčasnosti pôsobí celosvetovo. Pracuje na veľkom množstveprojektov v Spojených Štátoch Amerických a Ázii. V Európe takisto prebieha výstavba niekoľkýchprojektov, ako napríklad stavba komerčných veží v Budapešti; novej predajne pre Carlosa Mieleho v Paríži aobchodno-obytnej štvrti Bubny v Prahe.

Počas skoro dvoch dekád pôsobenia, ateliér Asymptote navrhol množstvo experimentálnych umeleckýchinštalácií zahŕňajúcich aj multimediálne technológie, napríklad pre múzeum Solomon R. GuggenheimMuseum v New Yorku; DOCUMENTA XI v Kasseli, Nemecku a Schirn Kunsthalle vo Frankfurte. V roku2000 Hani Rashid spolureprezentoval USA na siedmom Bienále architektúry v Benátkach a v roku 2004 boliRashid a Couture vybraní pre návrh Metamorph|Metamorfu na deviatom ročníku Bienále architektúry vBenátkach.

Ocenenia2007 AIA New York Chapter Design Award - Interior Architecture Category2007 Prvá cena, World Business Center Busan2006 Prvá cena, Penang Turf Club Master Plan2005 AIA New York Chapter Design Award - Interior Architecture Category2004 Frederick Kiesler Prize for Architecture and Art2004 American Architecture Award, Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design2003 DuPont Benedictus Award2002 AIA New York Chapter Design Award - Architecture Category2002...