Køleskab/varmepumpe

Essay by letter4uHigh School, 12th grade February 2003

download word file, 4 pages 1.8

Downloaded 28 times

Dato: 12/12 2002

Klasse : 3.X.

Afleveret den: 4/02 2002

_________________________

Fysik - A Rapport

HTX - Esbjerg tekniske skole

Varmepumpen/køleskab

FORMÅL2

TEORI2

ANVENDT APPARATUR4

ØVELSEN GANG4

MÅLERESULTATER5

BEREGNINGER7

RESULTATER9

USIKKERHED10

DISKUSSION11

KONKLUSION11

BILAG12

Formål

Det er formålet med opgave at bestemme anlægget effektfaktor. Grafer og andet kan ses i stort under bilag.

Teori

Det er teori at man kan trække varme ud af noget for at putte det ind i noget andet.

En gas der kommer under tryk afgiver den noget varme. Hvis den samme gas efter den har afgivet noget varme kommer til at sted, hvor trykket ikke er så stort til trækker den varme. Det er gasloven:

P·V = n·R·T

V, n og R er konstanter. Det vil sige de kan ikke ændres. Så vis man ændre trykke(P) må temperaturen(T) også ændres. Stiger P, stiger T også.

Anlægget vi har brugt ser sådan ud:

Kompressor søger for trykket, drøvleventilen søger for at trykket går fra stort til lille og bæger glassene modtager og afgiver varmen.

Til at finde effektfaktoren skal man bruge formelen for effekt:

P = Q

t

P er antal watt, Q er varmemængden og t er tiden.

P kender vi næsten, vi har hvor mange KWh vi har brugt. Det kan regnes om til watt. t kender vi. Q er den ubekendte.

Man kan omregne KWh til Watt på følgende måde:

KWh · 1000 = watt

24 h

Når man så har fundet Q kan man finde den temperatur vandet skulle have ændret den temperatur med. Det gøre man med formlen:

DT = Q .

Cm

C er den specifikke varmekapacitet for vand og m er masse af vand.

SÃ¥ kan man opstille ligningen:

h = Dt

T

Dt er ændringen af temperaturen mellem to målinger og T er den temperatur den skulle...