Wind Energy- Szelenergia

Essay by EssaySwap ContributorUniversity, Bachelor's February 2008

download word file, 8 pages 0.0

Downloaded 6 times

A szélenergia 1.

A szél mint energiaforrás 1.1 A szélr?l általában A légkör alsó rétegeiben végbemen? légmozgást - a szelet - a Nap sugárzó energiája hozza létre. A légmozgás során a könnyebb, a melegebb felszálló leveg? helyébe a hidegebb leveg? áramlik. Így pl. a trópusi területeken a légtömegek er?sebben felmelegszenek; a leveg? ezért itt felemelkedik és a magasban halad a sarkok felé (ez a magassági szél az antipasszát). A sarkok felé haladó légtömegek pályája a Föld gömbjéhez igazodva fokozatosan lesz?kül, és miközben leh?l, a nyomása és súlya megnövekszik. A leszálló hidegebb légtömegek a földfelszín közelében az egyenlít? irányába haladnak visszafelé (ez a passzátszél), A passzát és az antipasszát szél mellett még több állandó jelleg? szél található a kontinensek tengerpartjain (pl. nappal a tenger fel?l érkezik a leveg? a melegebb szárazföld irányába). Állandó jelleg?ek a monszunok is, amelyek ugyancsak az óceán h?vösebb és a szárazföld melegebb leveg?jét kényszerítik cserére.

Az említett szélrendszereken kívül vannak id?szakos és helyi jelleg? szelek.

Ezek közül néhány ismert európai szélfajtát foglaltam össze az 1. táblázatban.

Néhány periodikus jelleg? helyi szélrendszer Európában Név Elterjedési terület Évszak Jellege Bóra Dalmát tengerpart Tél Hideg bukószél F?n Alpok és északi el?terük Tavasz Meleg bukószél Misztrál Dél-Franciaország Többnyire télen és tavasszal Hideg, száraz bukószél Sirokkó Földközi-tenger térsége Tavasz Meleg afrikai, sivatagiszél Olaszország, Görögország száraz és poros Bise Svájc Ény-i része Tél Hideg, száraz szél Nemere Erdély DK-i része Tél Száraz, hideg, keleti szél 1. táblázat A hatalmas légörvényeket ciklonoknak nevezzük. A ciklonok nagy kiterjedésben, gyakran több száz kilométer szélességben éreztetik hatásukat. A ciklon belsejében felemelkedik a leveg?, és itt alacsonyabb a légnyomás. Bennük a légtömegek az északi féltekén az óramutató járásával ellenkez? irányban mozognak. Az anticiklon az óramutató járásával megegyez? irányú légáramlást hoz létre, és ennek középpontjában magas a légnyomás. Az orkán és a tornádó is eredetileg egy-egy ciklon neve volt.